امیرسالاری

جان نخست - دانشگاه تهران

داستان معراج انسان است (عروج به عالم قدسی )

انسان ، در هیآت مرغ، بال می گشاید تا از دایره تنگ مکان و زمان به جهان فراتر (اتوپیای افلاطونی ، ناکجا آباد سهروردی و اقلیم آن ،اقلیم هشتم ) به جهان نامکان و نازمان برسد… این پروژه نخستین اثر حرفه ای و دانشگاهی در ایران بود که در زمان خود در خاورمیانه بینظیر بود و مورد استقبال اساتید  هنرمندان  دانشجویان و مردم قرار گرفت .متن زیبای محمد رضا اصلانی و صدای ماندگار منوچهر انور و طراحی و کارگردانی امیررضا سالاری  این اثر را بیادماندنی کرد . رسانه هایی مانند : دویچه له – خبر صداو سیما- شبکه فرانس 24 – شبکه الجزیره  و شبکه های دیگر از کشورهای دیگر مانند کویت و ترکیه  آمریکا  آلمان و … به انعکاس آن پرداختند. این پروژه توسط  شرکت دی سان  تهیه و اجرا شد که برترین تولید کننده  محتوا واجرای نورپردازی سه بعدی ( ویدِو مپینگ ) در ایران است. تداوم ، داستانگویی ، ساخت محتوای هنرمندانه  شناخت علمی و فناوری  و هنری از این هنر جدید و اجرای مهندسی دقیق وحرفه ای از ویژگی های  منحصر به فرد این مجموعه است . امیررضا سالاری  در مجموعه دی سان  نخستین تولید کننده علمی و دانشگاهی و هنری ویدیو مپینگ  در ایران  با سابقه بیش از 10 سال است  و دارای دیپلم افتخار یونسکو و  تقدیر سازمان ملل متحد و ایرانمال  و … میباشد

داستان معراج انسان است (عروج به عالم قدسی )

انسان ، در هیآت مرغ، بال می گشاید تا از دایره تنگ مکان و زمان به جهان فراتر (اتوپیای افلاطونی ، ناکجا آباد سهروردی و اقلیم آن ،اقلیم هشتم ) به جهان نامکان و نازمان برسد… این پروژه نخستین اثر حرفه ای و دانشگاهی در ایران بود که در زمان خود در خاورمیانه بینظیر بود و مورد استقبال اساتید  هنرمندان  دانشجویان و مردم قرار گرفت .متن زیبای محمد رضا اصلانی و صدای ماندگار منوچهر انور و طراحی و کارگردانی امیررضا سالاری  این اثر را بیادماندنی کرد . رسانه هایی مانند : دویچه له – خبر صداو سیما- شبکه فرانس 24 – شبکه الجزیره  و شبکه های دیگر از کشورهای دیگر مانند کویت و ترکیه  آمریکا  آلمان و … به انعکاس آن پرداختند. این پروژه توسط  شرکت دی سان  تهیه و اجرا شد که برترین تولید کننده  محتوا واجرای نورپردازی سه بعدی ( ویدِو مپینگ ) در ایران است. تداوم ، داستانگویی ، ساخت محتوای هنرمندانه  شناخت علمی و فناوری  و هنری از این هنر جدید و اجرای مهندسی دقیق وحرفه ای از ویژگی های  منحصر به فرد این مجموعه است . امیررضا سالاری  در مجموعه دی سان  نخستین تولید کننده علمی و دانشگاهی و هنری ویدیو مپینگ  در ایران  با سابقه بیش از 10 سال است  و دارای دیپلم افتخار یونسکو و  تقدیر سازمان ملل متحد و ایرانمال  و … میباشد