امیرسالاری

واتراسکرین تحویل سال 1401 - ایران مال

واتر اسکرین آغاز قرن پانزدهم و جشن تحویل سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی ، در بزرگترین جشن جهانی نوروز با نمادهای از دوازده کشور حوزه نوروز یونسکو در بزرگترین مال جهان، ایران مال  با اجرای بزرگنرین واتر اسکرین، نورپردازی سه بعدی و آتشبازی ایران برگزار شد. این جشن در حضور چهارهزار نفر در لحظه تحویل سال و همچنین انبوهی از دنبال کنندگان در شبکه‌های مجازی و خبرنگاران برگزار شد.

در این اثر هنرمندانه، نمادهای مانند هفت سین و تغییر وضعیت فلکی زمین و گذشت فصول و روزها به همراه موسیقی، آب نمایش و آتشبازی و رقص اقوام مختلف ایرانی گنجانیده شده بود. این پروژه توسط شرکت دی‌سان تهیه و اجرا شد که برترین تولیدکننده محتوا و اجرای نورپردازی سه بعدی (ویدِو مپینگ) در ایران است. تداوم، داستانگویی، ساخت محتوای هنرمندانه، شناخت علمی و فناوری و هنری از این هنر جدید و اجرای مهندسی دقیق و حرفه‌ای از ویژگی‌های منحصر به فرد این مجموعه است.

امیررضا سالاری، نخستین تولیدکننده علمی، دانشگاهی و هنری ویدیو مپینگ در ایران با سابقه بیش از ۱۰ سال در مجموعه دی‌سان است و دارای دیپلم افتخار یونسکو و تقدیر سازمان ملل متحد و ایرانمال می‌باشد.

واتر اسکرین آغاز قرن پانزدهم و جشن تحویل سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی ، در بزرگترین جشن جهانی نوروز با نمادهای از دوازده کشور حوزه نوروز یونسکو در بزرگترین مال جهان، ایران مال  با اجرای بزرگنرین واتر اسکرین، نورپردازی سه بعدی و آتشبازی ایران برگزار شد. این جشن در حضور چهارهزار نفر در لحظه تحویل سال و همچنین انبوهی از دنبال کنندگان در شبکه‌های مجازی و خبرنگاران برگزار شد.

در این اثر هنرمندانه، نمادهای مانند هفت سین و تغییر وضعیت فلکی زمین و گذشت فصول و روزها به همراه موسیقی، آب نمایش و آتشبازی و رقص اقوام مختلف ایرانی گنجانیده شده بود. این پروژه توسط شرکت دی‌سان تهیه و اجرا شد که برترین تولیدکننده محتوا و اجرای نورپردازی سه بعدی (ویدِو مپینگ) در ایران است. تداوم، داستانگویی، ساخت محتوای هنرمندانه، شناخت علمی و فناوری و هنری از این هنر جدید و اجرای مهندسی دقیق و حرفه‌ای از ویژگی‌های منحصر به فرد این مجموعه است.

امیررضا سالاری، نخستین تولیدکننده علمی، دانشگاهی و هنری ویدیو مپینگ در ایران با سابقه بیش از ۱۰ سال در مجموعه دی‌سان است و دارای دیپلم افتخار یونسکو و تقدیر سازمان ملل متحد و ایرانمال می‌باشد.